Skip to content

Artiklar av Gösta Wijk


Bortom CSR väntar intressentkapitalismen

Globaliseringen, det finansiella kapitalets rörlighet över ­nationsgränserna och ny teknik möjliggör alltmer avancerade digitala varor och tjänster. Claes Svensson, professor emeritus i företags­ekonomi och Gösta ...