Skribent

Gösta Wijk

Bortom CSR väntar intressentkapitalismen

Globaliseringen, det finansiella kapitalets rörlighet över ­nationsgränserna och ny teknik möjliggör alltmer avancerade digitala varor och tjänster. Claes Svensson, professor emeritus i företags­ekonomi och Gösta Wijk, docent i samma ämne, menar att utvecklingen leder till en ny syn på vilka typer … Fortsättning