Skribent

Gabriel Söderberg

Vem styr den osynliga handen?

Marknader framhålls ofta som effektiva verktyg för att undkomma den godtycklighet som är förknippad med politiskt beslutsfattande. Men är marknader verkligen opersonliga? Gabriel Söderberg, fil. dr i ekonomisk historia, beskriver marknadsteknokraterna, de som håller i trådarna bakom den neutrala fasaden. … Fortsättning