Skip to content

Artiklar av Carl Lagerqvist


Se revorna i välfärdsnätet

Barnfattigdom har åter hamnat på agendan. Liberaler är ofta snabba att avfärda bilden som en sifferkonstruktion, en effekt av inkomstökningar snarare än faktisk utsatthet. Liberal ...