Skribent

Bengt Sandkull

Förstår liberaler hur illa ställt det är med kapitalismen?

Företagsekonomerna Claes Svensson och Gösta Wijk argumenterar i LD (1/2016) att dagens utvecklingen av näringsliv, politik och samhälle leder till en ny syn på kapitalismen och krav på en omdefinition av denna. Bengt Sandkull, professor emeritus i industriell organisation, tycker … Fortsättning