Skip to content

Artiklar av Anna Tyllström


En oreglerad PR-marknad är ett hot mot demokratin

Samtidigt som dagstidningarna genomgår en smärtsam strukturomvandling så satsas allt större resurser på systematisk påverkan av nyhetsrapportering och politikutformning. Anna Tyllström, fil. dr i företagsekonomi, ...