Skribent

Anela Murguz

Hellre frihet än samvete

Vad som ska inbegripas av rätten till »samvetsfrihet« är föremål för såväl juridisk som politisk tolkning. Nyligen avgjordes ett uppmärksammat mål där en barnmorska av religösa skäl velat slippa utföra abort. Anela Murguz, skribent och tidigare ordförande för Liberala ungdomsförbundet … Fortsättning