Skip to content

Artiklar av Anela Murguz


Hellre frihet än samvete

Vad som ska inbegripas av rätten till »samvetsfrihet« är föremål för såväl juridisk som politisk tolkning. Nyligen avgjordes ett uppmärksammat mål där en barnmorska av ...