Skip to content
Ledare

Vill du skriva i Liberal Debatt?

Vi publicerar välskrivna texter som ger oväntade perspektiv på relevanta ämnen och relevanta perspektiv på oväntade ämnen.

Texten kan vara såväl ett reportage eller intervju, som en essä eller debattartikel. Det viktiga är tankarnas och idéernas originalitet. Skicka ditt manus tillsammans med eventuell bylinebild till red@liberaldebatt.se. Läs gärna igenom Så skriver vi i Liberal Debatt innan du skickar in din text, så ökar chanserna för att den ska publiceras.

Så skriver vi i Liberal Debatt

Vi använder textformaten 2 500, 2 800, 4 500, 6 000, 9 000, 12 000 och 15 000 tecken inklusive blanksteg. Är texten för lång eller kort kommer den att kapas till lämplig  längd.

Vi tillämpar ett aktivt redaktörskap, vilket innebär att redaktionen i dialog med dig som skribent kan komma att korta ned eller skriva om delar av texten för att budskapet ska komma fram på bästa sätt. Större ändringar stäms alltid av med skribenten innan publicering.

  • Skriv ledigt och undvik att krångla till. Det ska vara både lätt och intressant att läsa.
  • Undvik att skriva för långt, kortare texter blir ofta både bättre och mer lästa. 

Använd ett korrekt språk och följ TT:s språkregler.
Vanliga ”fel”:

  • Undvik att förkorta. Skriv ut uttrycken bland annat, bland andra, cirka, och så vidare. med flera, det vill säga, et cetera, med mera, dylikt, jämför.
  • Skriv isär ord som i stället, i morgon, i dag, framför allt, i går och över huvud taget. 
  • Skriv Europeiska unionen (inte Europeiska Unionen), Nato (inte NATO)
  • Använd inte understrykningar. 
  • Som tusentalsavgränsare används mellanslag, till exempel 42 500 och inte 42500.
  • ”Procent” skrivs ut, alltså ej %. Siffra innan procent skrivs alltid ut med nummer (2, inte två)
  • Utländska ord markeras med kursivering 
  • Titlar på böcker, filmer et cetera markeras med kursivering, inte med gåsögon eller citattecken.

Byline: Skriv ditt namn, titel, mejladress och eventuell twitter i slutet av texten. 

Liberal Debatts chefredaktör Matilda Molander skulle till exempel skriva så här: Matilda Molander är chefredaktör för Liberal Debatt och politisk redaktör för Vestmanlands Läns Tidning. @matildamolander matilda.molander@liberaldebatt.se

Be en vän att läsa igenom texten och ge förslag på förbättringar innan du skickar in. Sprid texten i dina kanaler när den publicerats.