Skip to content
Foto: Wikimedia Commons.
Foto: Wikimedia Commons.
Samhälle | Topplista

Topplistan: Årets liberala!

Politik är mer än långa regeringsförhandlingar. Mycket av det mediala fokuset ligger på diskussioner om hur gängvåld ska stoppas, om familjeveckan är sund politik och om pensionerna ska höjas. Trots att de mest uppmärksammade politiska striderna i Sverige i dag möjligen inte är liberala segrar så finns det många beslut och handlingar som innebär ett mindre offentligt åtagande, mindre slöseri med skattepengar och ökat självbestämmande för individen. Liberal Debatt har dammsugit landet på liberala gärningar och presenterar här vår frihetliga topplista för 2021:

Årets festkommun

I Halmstad, staden med festliga Tylösand, har tiden för vilken det är möjligt att ansöka om serveringstillstånd utökats från 01.00 till 03.00. Kommuninvånarna får alltså själva bestämma lite mer själva över när de ska gå hem.

Årets teknikoptimism

Efter ett förslag från regeringen har åldersgränsen för att få flyga drönare sänkts från 16 till 15 år. En liten reform kan tyckas, men i ljuset av att femtonåringar exempelvis både är straffmyndiga och får köra det betydligt mer trafikfarliga fordonet moped är den mycket rimlig.

Årets liberala maratonlöpare

Mattias Svensson. Det finns många liberala opinionsbildare som arbetar på olika sätt för att göra Sverige friare. Få gör det dock med en sådan målmedvetenhet och självuppoffring som Mattias. Det krävs ett särskilt driv för att helg efter helg, år efter år, besöka olika ungdomsförbund och kommunföreningar över hela landet och outtröttligen predika frihetens budskap – dessutom med ersättningskrav som gör att till och med de minsta föreningarna får möjligheten att njuta av kvalitetstalare.

Årets självklara besparing

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Vänsterpartiet drev (men har ännu inte fått igenom) i Umeå kommunfullmäktige frågan om att avskaffa det kommunala elsaneringsbidraget som infördes 2007. Bidraget innebär att den som upplever elallergi har möjlighet att ansöka om upp till 35 000 kronor för att på elsanera sitt hem. Ett onödigare bidrag får man leta efter.

Årets byråkratifiende

Den moderatledda upphandlingsnämnden i Göteborg tog i september ett nödvändigt steg i avbyråkratisering av staden som enligt en rapport från Svenskt Näringsliv 2017 hade närmare 90 kommunala bolag. I år lades det i stort överflödiga Upphandlingsbolaget ned – ett steg i rätt riktning i arbetet mot en alltför storväxt administration.

Årets Almedalssatsning

I Lunds kommun beslutade man, redan 2019, att kraftigt reducera sin Almedalsbudget. I år ställdes som bekant veckan in på grund av pandemin men den fortsatt låga almedalssatsningen är lika budgeterad även nu. Ibland är en minskad satsning den bästa satsningen, som Ulf Lundell säkert hade sagt.

Årets kulturbefriare

Samma kommun, Lund, har även beslutat att införa ett system med musikcheckar för barn. Den som vill lära sig spela ett instrument kan därför vända sig till andra aktörer än bara den kommunala musikskolan. Mer valfrihet, mer musik!

Årets BUP-räddare

I Dalarna, en region som varit vänsterstyrd sedan demokratin infördes i Sverige, genomförde i september det för mandatperioden nya Alliansen-styret (i samarbete med Dalarnas Sjukvårdsparti) en vårdvalsreform för Barn- och ungdomspsykiatrin i regionen. Unga som behöver prata med en psykolog i Dalarna får numera själva välja vilken psykolog de ska få hjälp av. Det är bra. 

Årets rättighetsförsvar

Europadomstolen fastslog i maj att den svenska FRA-lagstiftningen har betydande brister när det kommer till skyddet av privatlivet. Efter att Centrum för Rättvisa tog frågan till domstol redan 2008 finns nu alltså ett prejudicerande fall som klargör vilka rättssäkerhetskrav som ska gälla vid hemlig massövervakning. Ett ljus i övervakningens tid.

Årets könsreform

Tidigare statsminister Stefan Löfven förkunnade i sin senaste regeringsförklaring att Sverige ska införa en ny könstillhörighetslag som gör det möjligt att enkelt byta juridiskt kön utan krångliga utredningar och ifrågasättanden. Utmärkt.

Årets finkningsförfäktning

Sedan en ny proposition röstats igenom finns det nu äntligen en maxgräns för hur länge man får sitta häktad i Sverige. Något vi fått mycket kritik för i internationella granskningar. Enligt den nya lagen får barn under 18 år sitta häktade i högst tre månader och vuxna i högst nio. Detta gäller så länge särskilda skäl inte föreligger. Alltid något. 

Årets frihetskrigare

Liberala ungdomsförbundet som under Liberalernas landsmöte vann flera viktiga strider om bland annat nej till visitationszoner, nej till språkkrav för att få permanenta uppehållstillstånd, regelförenklingar i samband med alkoholservering, ja till utredning av avkriminalisering av narkotika, nej till anonyma vittnen, värnad familjeåterförening, förenklingar i abortlagstiftning och en rad andra segrar. En ljusnande framtid kan anas!

Årets skattesänkning

I Gagnef och på Orust genomfördes i år de största kommunala skattesänkningarna – 25 öre. Vi hoppas fler kommuner tar efter. 

Årets frihetsbyggare

I Malmö har man i år infört så kallad exploatörsdrivna planprocesser. Det innebär att byggherrar själva kan göra visst detaljplaneringsarbete istället för att behöva vänta på det offentligas byråkratiska apparater. Snabbare processer = mer och billigare byggen. Vilken grej!