Skip to content
Hans Hedberg. Foto: IMDB
Hans Hedberg. Foto: IMDB
Samhälle | Hans Hederberg

En jämställdhetskämpe och ovärderlig rådgivare

Journalisten, författaren och Liberal Debatts redaktör år 1960-1961 Hans Hederberg har avlidit 83 år gammal. Närmast sörjande är dottern Viveca Vilhelmsson och tre barnbarn.

Erland Törngrens fina porträtt av Hans Hederberg stämmer väl med min bild av Hans. Jag vill komplettera med två viktiga aspekter: Hans som aktivist för jämställdhet mellan kvinnor och män, och Hans som redaktör och rådgivare.

Från slutet av 50-talet och hela sitt liv var Hans engagerad för jämställdhet, vilket inte är så förvånande, med tanke på att han var gift med Eva Moberg i tolv år. De samarbetade när tidskriften Liberal Debatt tog upp jämställdhetsfrågorna i slutet av 1950-talet och i boken Unga Liberaler (1961), där Evas epokgörande uppsats Kvinnans villkorliga frigivning publicerades, med Hans som redaktör.

När Eva sedan, tillsammans med Annika Baude, tog initiativ till bildandet av det legendariska nätverket Grupp 222 som fick stort inflytande i jämställdhetspolitiken, tillhörde Hans de drivande. Han har också senare skrivit om gruppens historia och uthålligt bevakat och rättat till många felaktigheter i medier och skrifter om svenskt jämställdhetsarbete.

Eva och Hans skildes 1976, men hade en viktig relation livet ut, bland annat granskade de  varandras manuskript och gav varandra råd inför publicering.

Det för mig över till mitt andra tema, Hans som rådgivare och redaktör. Från Liberal Debatt gick Hans vidare och fick ansvar för Bonniers Tribunserie, ett antal skrifter med inlägg i olika samhällsfrågor. Därefter fick han ett bredare ansvar som tv-producent, samtidigt som han också gav ut egna debattböcker i skilda ämnen.

Även vid sidan av sin professionella verksamhet, och långt efter pensioneringen, fungerade Hans som »redaktör« och rådgivare. Som sådan var han ovärderlig – rak, noggrann, argumentativ och med stark känsla för språkets nyanser. I mitt fall kompletterades detta också med mejl eller brev där han fäste uppmärksamheten på felaktigheter eller märkliga påståenden inom exempelvis jämställdhetsområdet, som han ansåg att jag borde korrigera eller kommentera. En fin vän, med stor integritet.