Skip to content
Boksläpp

Här är Håkan Holmbergs sista text

Med detta nummer av LD följer den femte utgåvan i skriftserien Liberal Idédebatt, en postum utgivning av det som blev journalisten Håkan Holmbergs sista bok. Holmberg dog den 24 augusti 2020 och publicering sker efter samråd med efterlevande.

2014 blev ett märkesår för tidskriften Liberal Debatt i och med utgivningen av den allra första utgåvan i den nyinrättade skriftserien Liberal Idédebatt. Boken Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel., författad av journalisten Per Svensson, väckte stor uppmärksamhet och diskuterades på ledar- och kultursidor landet över.

Liberal Idédebatt är möjlig tack vare en mycket generös donation från professor emeritus Ingemund Hägg, med en livslång gärning för de liberala idéernas spridning i Sverige och världen.

Efter Per Svensson följde författarna Susanna Birgerssons Det som förloras utåt ska vinnas inåt – Danmark från Kierkegaard till Kjærsgaard (2015), Andreas Berghs Två filter: Varför du har fel om nästan allt, men ändå inte vill ändra dig (2017) och Lena Anderssons Om falsk och äkta liberalism (2019).

Grundläggande för skriftserien är tanken att rekrytera begåvade och angelägna skribenter och ge dessa ekonomiska förutsättningar för att kliva ur normala åtaganden och formulera nya tankar i skrift. När en författare väl utsetts äger denna själv valet av ämne och får redaktionellt stöd i att fullfölja idén.

Nu kommer den femte utgåvan i Liberal Idédebatt, som är en postum utgivning av det som blev journalisten Håkan Holmbergs sista text.

Holmberg var politisk chefredaktör på Upsala Nya Tidning (UNT) fram till december 2018 då han gick i pension och efterträddes av Sakine Madon. Han fortsatte dock att skriva i tidningen och att arbeta med andra större projekt. Ett av dessa var den bok om identitetspolitik som nu utges.

Holmberg led länge av en svår cancer som till sist tog hans liv. När han rycktes ifrån oss låg ett slutmanus i Holmbergs dator, vilket han noga bearbetat efter kommentarer från redaktör och andra som haft förtroendet att bidra med tankar.

Efter samtal med Holmbergs barn beslutades att fullfölja utgivningen av boken. Dess innehåll kommer även att utgöra grunden för ett seminarium i Uppsala till hösten (eller när pandemin väl medger). Hans barn – Emma, Gustaf och David Holmberg – har skrivit ett fint efterord som avslutar boken.

Alla inblandade hoppas att boken ger intressant och tankeväckande läsning för Liberal Debatts läsare, som får den som gåva och mervärde till en viktig prenumeration.

Gabriel Ehrling Perers

Redaktör för skriftserien Liberal Idédebatt