Skip to content
Nytillskott

Jesper Ahlin Marceta

Välkommen till redaktionen, Jesper Ahlin Marceta! Vem tycker du är den mest intressanta liberala rösten i Sverige just nu?

En framtidsspaning: Hanna Deák i Liberala Ungdomsförbundet. Ideologiskt orienterade liberaler tenderar att låta som en skiva med Ayn Rand eller Robert Nozick som stått på repeat i femtio år. Så låter inte Deák. Hon tänker utanför ramarna.

Vilka idétrender borde LD:s läsare hålla utkik efter?

Den liberala vänstervinden.

Vilken bok borde alla liberaler läsa?

Helena Rosenblatts The Lost History of Liberalism: From Ancient Rome to the Twenty-First Century. Rosenblatt undersöker själva ordet »liberalism«, dess latinska rötter och hur det har använts i olika tider och på olika platser. Boken ger en mer insiktsfull tolkning av liberalism än den rättighetsbaserade anglosaxiska föreställning många annars kanske är vana vid.

Skolan har varit föremål för het debatt de senaste månaderna. Vilket skolämne borde läggas till i läroplanen?

Idéhistoria.


Namn: Jesper Ahlin Marceta

Förr: Industriarbetare, bohem och punkare.

Nu: Forskare i filosofi med särskilt intresse för politisk filosofi och tillämpad etik. Sedan hösten 2018 bosatt i Tbilisi, Georgien.

Politisk åskådning: Liberal. Beskrivs troligtvis som »socialliberal« av liberaler som inte håller med mig om det positiva värdet i generella välfärdssystem och det rättfärdigade i att främja det goda livet med statsmaktens hjälp – fast etiketten är ett påhitt jag inte betraktar som meningsfullt.

Går igång på: Att gå förbi vägarbeten och titta ned i schaktet för att se om där finns nåt kul.