Skip to content
Krönika

Kanske är foliehatten också en sorts skyddsutrustning

Den 1 april 2020 publicerar en känd Hollywood-stjärna ett skärmklipp på sin Instagram. Skärmklippet kommer från ett nyhetsinslag som publicerats ungefär ett halvår tidigare. Det föreställer en samling maskerade aktivister med cirkelsågar i färd med att fälla en hög sensorförsedd metallpost på Lam Fung Street i Hong Kong.

»Meanwhile, the Chinese are bringing 5g antennas down«, skriver Hollywood-stjärnan.

»Kineserna« river ner sina 5G-master, lyder premissen, eftersom de har lagt ihop ett och ett. Utbyggnaden av 5G-nät står i ett suspekt temporalt samband med coronapandemins uppkomst, och hypotesen är nu att 5G-strålning orsakar covid-19.

I själva verket är »5G-antennen« i klippet en övervakningskamera, och sabotörerna är demokratiaktivister som motsätter sig den kinesiska övervakningsoffensiven i Hong Kong.

Videon är alltså äkta, men – för att använda faktagranskningssajten Snopes lakoniska uttryck – »miscaptioned«.

Det hela hade tett sig som ett skapligt aprilskämt på skådespelarens bekostnad, om det vore så väl att han var ensam med sin absurda villfarelse. Men icke.

Coronapandemin blev i stället bördig jord för konspirationsteoretiker världen över. De som tror att 5G-vågor orsakar luftvägsinfektioner. De som påstår att ett vaccin mot covid-19 kommer att vara spetsat med osynliga »mikrochips« från Microsoft-grundaren Bill Gates. De som tror att covid-19 i själva verket är ett medel för »populationskontroll« utvecklat av en diabolisk stat eller folkgrupp.

Personligen brukade jag tro att dessa människor drevs till det intellektuella fördärvets brant på grund av simpel besserwisserism. Jag brukade tro att konspirationsteoriernas stora tilldragelse var det Messiaskomplex som följer av att kunna se det som den tröga majoriteten tycks vägra se; att kunna göra långsökta kopplingar, dra ointuitiva slutsatser och genomskåda den härskande elitens dunkla motiv.

Men pandemin har fått även mig att revidera min verklighetsbild. För vad som karaktäriserar den rådande situationen mer än någonting annat är den fasliga ovissheten, den förlamande bristen på entydiga svar. Och vad kännetecknar konspirationen, om inte det barnsliga vurmandet för konkreta narrativ, tydliga kausalsamband och handfasta antagonister. En konturlös zoonos blir en 5G-antenn. Med ett alexanderhugg kan allt ont fördrivas – bara folket vaknar.

Med det perspektivet ter sig konspirationsteorierna plötsligt mer begripliga. Men också lite mer förlåtliga. När allt kommer omkring är de kanske inte mer än en klen tröst i en rå och slumpartad värld. En saga, för god för att vara sann.

Fredrik Thorslund är jurist och medlem i Liberal Debatts redaktion.

fredrik.thorslund@liberaldebatt.se