Skip to content
Ledare

Utan eget ansvar blir tvångsåtgärder oundvikliga

I skrivande stund har coronaviruset skördat 793 dödsoffer i Sverige. När du läser den här texten är sannolikheten hög att siffran har stigit rejält. Hur djup den mänskliga och ekonomiska krisen blir är det ännu ingen som vet.

Det vi däremot med säkerhet kan säga är att transparens, kunskapsutbyte och frihandel är det enda sättet att ta sig ur både vårdkrisen och den efterföljande globala recessionen.

De röster som nu höjs för minskad globalisering, förstatligande och mer makt åt auktoriteter har fel, men kommer likväl att skaka det fria samhällets grunder. När människor söker trygghet framför frihet, vad har då liberalismen att erbjuda?

Här krävs insikt i att ett effektivt totalförsvar alltid innefattar hela samhällets motståndskraft. Ingen offentlig beredskap i världen kan ersätta det ansvar som företag, individer och organisationer nu tar för det gemensamma bästa. Miljoner svenskar väljer att stanna hemma, tvätta händerna och handla åt granntanten för att skydda våra sjuka och äldre.

Denna ansvarstagandets individualism utgör kärnan i det liberala budskapet. Vi vet ännu inte hur den svenska avsaknaden av hårda restriktioner, nedstängningar, utegångsförbud och polisinsatser kommer att spela ut, men att regeringen och svenska myndigheter i mycket högre utsträckning än i andra länder har satt tilltro till sina medborgares omdöme bör ses som ett styrkebesked för liberala värderingar.

Den del av den svenska befolkningen som ignorerar myndigheternas rekommendationer utgör därför inte bara ett medicinskt utan ett politiskt hot. Fortsätter människor att agera som motsträviga treåringar kommer vi att nå en punkt där statliga tvångsåtgärder blir oundvikliga. Det vore en mycket olycklig utveckling som skulle spela de krafter som ropar efter en större stat rakt i händerna.

I land efter land tar politiker nu första bästa chans till tuffhetsposerande inskränkningar i medborgerliga fri- och rättigheter – och blir hyllade för det. Under sådana omständigheter bör vi vara tacksamma för den återhållsamma nykterhet som hittills har dominerat agerandet i Rosenbad. Det är nu upp till var och en att förvalta det förtroende som har givits oss.

Emma Høen Bustos

Matilda Molander

chefredaktörer och ansvariga utgivare