Skip to content
Recension

Schück gör stagflation spännande

Schücks ABC

av Johan Schück

Dialogos förlag, 2019 

Hur var det med friktionsarbetslösheten nu igen? Och varför kan en nedåtsluttande yield-kurva kännas lätt oroväckande? Oavsett om det är sådant du brukar grubbla över eller inte, finner du svaren på bland annat dessa frågor i Johan Schücks sinnrika ABC-bok om samhällsekonomi. Lugnt och metodiskt reder den mångårige journalisten (och f.d. chefredaktören för LD) ut de flesta begrepp och namnkunniga ekonomer man stöter på ute i debatten.

Som sig bör i en nationalekonomisk ABC-bok tar den avstamp i arbetslöshet och bostadsmarknad, och avslutas med ett avsnitt om den österrikiska skolan. Schück är varken rädd för att ge sig på heta ämnen som migration och protektionism, eller mer komplexa idéer som kvantitetsteorin och strukturcykler. På köpet får man dessutom ett stycke trevlig historielektion. De begrepp som avhandlas sätts i relation till både upphovsperson och tid. Idéerna blir på så sätt både lätta att förstå och att minnas.

Givetvis är det svårt att täcka in allt som ekonomi har att bjuda på. Boken gör inte heller anspråk på att vara uttömmande. Att samtida forskningsområden som institutionell teori hamnar något utanför kan förvisso tyckas synd, men att skippa en djupdykning i finanskrisen 2008–2009 gör författaren nog rätt i. Imponerande mycket får ändå plats mellan pärmarna.

Som sagts så många gånger förr är ju ekonomi inte någon naturvetenskap, utan har alltid varit tätt sammankopplat med politik och ideologi. »Du som läser kan hålla med mig eller inte« sägs i det inledande kapitlet. Men det mesta av författarens tyckande är ganska okontroversiellt, och läsaren ges alltid en god chans att bilda sig en egen uppfattning.

Att ekonomi inte går att särkoppla från politik blir särskilt tydligt i avsnittet om Milton Friedman. Diskussionen kring historia och storpolitik, och det samhälle som gjorde det möjligt för hans idéer att spridas, gör det dessutom extra spännande att läsa om inflation och monetarism.

Kanske är det just detta slags kontextualisering jag hade behövt vid sidan av Handels grundkurs i makroekonomi, när jag i friedmansk anda försökte att märka ut stagflation längs Phillipskurvan, utan att helt förstå varför

Med det sagt behöver man inte vara ekonom för att uppskatta Schücks ABC. Också om du vill ha lite mer kött på benen innan du ger dig ut i debatten, eller redan är ute och härjar på köttfritt manér, kan denna lilla faktakoll vara något för dig.

Elias Höckerfelt är Handelsstudent och sitter i Liberal Debatts redaktion.

elias.hockerfelt@liberaldebatt.se