Skip to content

Corona lär oss att möta det okända tillsammans

När vi tittar på potentiella krissituationer är det lätt att fastna i det vi tror oss se eller har sett tidigare, och räkna på sannolikheter för att de inträffar igen. Vad är egentligen utsikten för att ryssen angriper oss militärt, att någon hacker tar över våra myndighetsdatabaser och att översvämningar eller bränder leder till evakueringar och begränsade naturresurser? Sällan talas det om mer än möjligheten till ett konkret fysiskt hot. Det är helt enkelt för svårt att föreställa sig att något så robust som hela samhällen skulle krackelera – särskilt på grund av något vi inte ens kan se eller ta på.

Och ingen av oss, varken på myndighets- eller individnivå, vet egentligen med säkerhet hur vi ska agera. Även om det är tydligt att det inte hjälper att spärra in läkare som larmar (som Kina), att hålla skidorterna öppna (som Italien och Sverige) eller att beskylla andra länder för smittspridningen (som USA). Covid-19, precis som alla virus, förhåller sig inte till politiska uttalanden, kultur eller sociala behov.

Precis som för många andra har den här krisen inneburit att jag för första gången på allvar börjat tänka på kris och beredskap. Jag har börjat väga oddsen för att jag kommer att bli drabbad av det otäcka virus som finns runtomkring oss. Vad händer om min familj blir smittad? Är det där tjocka i halsen den vanliga pollenallergin, eller Corona? Kan jag gå till jobbet? Övervägningarna är många, och svåra.

Men blandat med ångesten finns också något slags acceptans. Insikten om att vi alla är i samma båt kan ju faktiskt bli till en lättnad – ja till och med leda till en ökad förståelse och empati. För på många sätt är det här första gången som alla i samhället riskerar att drabbas av en kris – både medicinskt, socialt, ekonomiskt och politiskt.

För första gången på länge inser vi vidden av vår egen och gemensamma brist på beredskap. Men för första gången på århundraden har vi också en chans att bevisa vår solidaritet mot vår nästa.

Jessica F Katz är Public Affairs-konsult och alumn från Liberala skrivarakademin

@jessica_hkatz

jessicahkatz@live.com