Skip to content
Krönika

Liberaler måste våga vara osexiga

Många av mina vänner befinner sig utanför den politiska sfären. Vi samtalar oftast om annat än tonnageskatten, narkotikapolitik eller välfärdens utformning. Men härom kvällen frågade en av dem ändå varför jag var liberal. Jag svarade som jag brukar – jag är liberal för att jag vill att alla människor fritt ska få forma sina liv, vårt samhälle och ges möjlighet till största möjliga självutveckling. För mig betyder orden mycket men jag märkte snabbt att de inte imponerade, att liberalismen inte alls låter så sexig.

När jag pratar med andra liberaler märker jag att jag inte är ensam. Vi förvaltar en ideologi som skapades i upprördhet över att vissa samhällsklasser härskade över andra. Då hade vi stora segrar att vinna genom införandet av yttrande- och näringsfrihet, inte minst för kvinnor. Då var våra krav på demokrati och lika rösträtt avgörande. När staten sedan, i demokratins namn, växte sig allt större blev liberalers uppgift att lyfta fram marknaders fördelar och att jobba för en liten statsapparat. Goda segrar.

De här segrarna har varit möjliga tack vare de liberala idéernas förmåga att producera goda resultat. Handel leder till välstånd, fria samhällen ger lyckligare individer, en låg grad av interventionism leder till förverkligande av samhällsnyttiga idéer. Det är dessa idéer som är liberalismens viktigaste beståndsdel.

I dag ser politiken och samtalsklimatet annorlunda ut. Människor talar med korta budskap i en allt mer informationsfylld värld och när politiken blir mer känsloinriktad än faktafylld är liberaler som mest utsatta. Att endast driva politik med ordet »framåt« eller svårtolkade varningsskyltar riskerar att fördumma debatten och minskar förståelsen för liberala idéer.

Våra sammanhängande och genom århundraden förädlade resonemang om varför handel skapar välstånd är svåra att formulera i en tweet. Och när andra ideologier bjuder enkla svar på svåra problem är det lätt att glömma liberalismens grundbudskap – Pilla inte! Reglera inte! Marknaden fixar det där! – för att istället presentera en snillrik liten särlösning på det just nämnda problemet.

Jag är övertygad om att vi tvärtom gör bäst i att inte svara på samma vis. Liberaler vet inte alltid exakt hur samhället kommer att ordna sig om människor släpps fria; men vi vet att resultatet av sådana beslut alltid blir bättre än om politiker ska bestämma. Även om laissez faire intuitivt inte låter lika bra som en riktad subvention.

Nästa gång min vän frågar ska jag säga som det är: jag är liberal för att vi har de rätta svaren. Våra idéer har alltid gett människor frihet och välstånd och så fort vi historiskt frångått liberalismen har vi fått problem. Vi vet inte alltid hur lösningarna kommer att se ut men vi vet att de uppstår.

Elias Collin är förbundssekr. för Liberala Ungdomsförbundet.
@EliasCollin

eliascollin@gmail.com