Skip to content
Tema

Øresund – hvor kampen for liberalismen står

Liberalismen set fra den anden side af Øresund. Men hvad er Øresund egentligt og hvad betyder det lille stykke vand for borgerne i København, Helsingborg, Malmø og Helsingør? Radikale Venstres kandidat till EU-parlamentet, Karen Melchior, blickar ut över Öresund – från andra sidan. 

ØRESUND BINDER SVERIGE OCH DANMARK SAMMEN

Når man ser på jorden eller et kort i dag lyser landområderne op, mens vandet er et vakuum, som skiller os ad. Historisk var det lige omvendt. Rejser over land foregik med liv og ejendele som indsats og man kunne kun rejse så langt som hestene kunne bære eller trække en på en dag. Derfor var det vandet, som bandt os sammen.

Øresund har gennem historien været den vigtigste forbindelsesvej mellem Nordsøen og Østersøen. Byerne omkring Øresund; Helsingborg, København og siden Malmø og Helsingør blev grundlagt i middelalderen for blandt andet at underbygge sildeindustri og -handel. Siden beskyttede de handelsskibenes færd mens de pålagde dem Øresundstold.

I moderne tid har grænsehandel på tværs af Øresund har gået begge veje, mest kendt i Danmark er svenske borgere, som køber eller nyder alkohol i Danmark, men min far indkøbte i 1990erne som kassettebånd og VHS-bånd, og batterier i Malmø og Helsingborg. For at undgå punktafgifter, som på kassette- og videobånd blev indført i Danmark i 1992.

Siden 2001 har Danmark indført stadigt mere restriktive udlændingelovgivning, som har begrænset mulighederne for at flytte til Danmark med sin udenlandske ægtefælle. Derfor har mange danskere flyttet til Skåne sådan at de kunne leve med deres partner født udenfor EU – enten permanent eller længe nok til at kunne påberåbe sig fri bevægelighed under EU-retten og flytte hjem til Danmark med sin ægtefælle. Det har været muligt på grund af det tætte samarbejde med fri bevægelighed mellem Sverige og Danmark samt Øresundsbroen.

GRÆNSEREGIONER ER LIBERALISMENS FRONTKÆMPERE

Overfor Københavns Hovedbanegård står Frihedsstøtten til minde om stavnsbåndets ophævelse i 1788. Stavnsbåndet pålagde mænd mellem 6 og 36 år ikke måtte flytte fra det gods eller herrgård hvor de var født sådan, at de kunne tjene som arbejdskraft i landbruget eller som soldat.

I dag stiller ingen spørgsmål ved retten til at søge lykken på tværs af nationalstaterne i hverken Danmark eller Sverige. Det betragtes som naturligt og ikke en trussel mod national sikkerhed eller velstand. Vi anser frihed til at søge vores lykke uanset geografi, som den naturlige tilstand.

Først blev de nordiske og siden de europæiske stavnsbånd ophævet. Den nordiske pasunion fra 1954 sikrer vi kan rejse uden pas og bosætte os frit uden at søge om opholdstilladelse. Medlemskabet af EU har udvidet denne frihed til at gælde hele EU og siden Øresundsbroen blev åbnet i 2000 har borgerne betragtet hele Skåne- og Hovedstadsområdet, som deres hjem og bekæmpet politiske og praktiske hindringer herfor. Det har stillet borgerne frit for at vælge hvilken side af sundet, hvor de ønskede at bo, arbejde eller studere – eller om de ønskede at bo på den ene side og arbejde på den anden.

Vores friheder til at leve på tværs af Øresund er under pres i disse år med stadigt flere politiske grænsehindringer med ubegrundede eller disproportionale begrænsninger af individets rettigheder. I Danmark får frygten for konkurrence på pris og talenter socialister og nationalister til råbe op om behovet for »fair fri bevægelighed«, men det jeg hører bag ordene om fairness er krav om protektionisme. I Sverige som i Danmark kræver regeringerne grænsekontrollen opretholdt på grund af »national sikkerhed«, men det er spil for galleriet på de sociale mediers kommentarfelter eller mediernes politiske kommentatorere.

Borgerne i grænseregionerne er de første til at nyde den øgede frihed eller mærke nye begrænsninger. Når først man kender friheden til at vælge frit hvor man vil bo og arbejde ønsker man ikke at gå tilbage til stavnsbåndet. Derfor er borgerne langs Øresunds kyster liberalisternes forkæmpere. For borgerne på tværs af Øresund, skal liberalisterne i Stockholm, København og Bruxelles, der kæmper for den frie bevægelighed af såvel varer som personer. Til at bekæmpe gen-indførsel af stavnsbåndene.

Karen Melchior sitter i Borgerrepræsentationen i Köpenhamn och kandiderar till EU-parlamentet för Radikale Venstre
@Karmel80
Karen@karenmelchior.eu