Skip to content
Kultur/Krönika

Öppen debatt är bättre än locket på! – kulturredaktören svarar på Olof Klebergs kritik i LD 5/2018

Ett av de största hoten mot liberalismen är att den blir irrelevant. Den tanken är den första som slår mig när jag läser Olof Klebergs kritik av LD nr 2/2018, med tema »Manlighetens revansch?«.

Behöver manligheten verkligen en revansch?, frågar sig Kleberg retoriskt och argumenterar sedan för att så inte är fallet.

Kleberg har dock missuppfattat syftet med numret. Liberal Debatt som tidskrift tar inte ställning för eller emot manlighetens eventuella behov av en comeback.

Vi har dock noterat att manlighet och maskulinitet diskuterats i ett antal år nu. Män som grupp har anklagats för att utgöra orsaken till det ena problemet efter det andra. På sistone har den uppfattningen utmanats allt mer. Precis som Kleberg själv skriver verkar det finnas en lockelse i den motreaktion som Jordan B Peterson gjort sig frontfigur för. Peterson syns och hörs överallt.

Varför skulle Liberal Debatt inte undersöka fenomenet? Ska vi liberaler bara stå vid sidan om och klaga på allt nytt? I så fall kan vi skriva en dödsruna över liberalismen med en gång.

»Det borde vara en instinktiv socialliberal och demokratisk hållning att bekämpa ett sådant här … tankegods«, skriver Kleberg. Men om det är odemokratiskt att publicera artiklar som inte förkastar Peterson lär väl inte bara Liberal Debatt utan även Dagens Nyheter, Expressen och andra liberala tidningar falla under kategorin »reaktionära«.

En rimligare hållning är att det är värdefullt att öppet diskutera fenomen som är populära bland unga människor. Klebergs »locket på«-strategi, oavsett vilka frågor det rör, kommer inte att gynna en fri och öppen debatt om kulturella fenomen. Kleberg tror uppenbarligen att det går att bekämpa allt man inte gillar genom att låtsas som att det inte finns. Jag tror tvärtom.

Jag anser att det är bättre att försöka förstå. Därför gav jag Bawar Ismail och Benjamin Kalischer Wellander, två tänkande personer som intresserat sig för Jordan B Peterson, i uppdrag att försöka klargöra varför många dras till den kanadensiske psykologen – eller influencern, som LD:s Joakim Rönnbäck kallade honom i samma nummer. Numret innehåller utöver Ismails och Kalischer Wellanders artiklar en rad texter med helt andra perspektiv.

Att Kleberg inte bara kritiserar Liberal Debatt för att ha publicerat två artiklar om Jordan Peterson, utan också själv resonerar kring den moderna manligheten, är väl ändå ett bevis för att Peterson och hans anhängare står för något intressant som är värt att diskutera.

Karin Pihl är Liberal Debatts kulturredaktör.

@Karin_Pihl
karin.pihl@liberaldebatt.se