Skip to content
Perspektiv

Därför är SD:s framgång skadlig för Sverige

Valet står för dörren och SD ser ut att bli de stora vinnarna med runt 20 procent av stödet. Per Altenberg (L) ger fem argument för varför denna utveckling är skadlig för Sverige. Det handlar om ekonomi, demokrati och den mellanmänskliga samvaron.

Många av oss har svårt att förstå hur 20 procent av svenskarna kan överväga att rösta på Sverigedemokraterna (SD). Partiet är trots allt skadligt för Sverige på en rad olika sätt som borde vara uppenbara, tycker vi. Men varför är det i så fall inte uppenbart för alla? En förklaring kan ligga just i att vi tycker att det är uppenbart. Vi blir lata i vår argumentation och nöjer oss med att ly a fram SD:s främlingsfientlighet och nazistiska förflutna. En annan förklaring kan vara att vi tycker att det borde räcka med att redovisa den politik vi själva tror kommer att föra Sverige framåt. Får väljarna bara rätt bild av vår politik kommer de att rösta på oss. För de flesta väljare är det dock inte tillräckligt. Nedan följer därför argument på fem centrala politiska områden för varför SD är skadligt för Sverige.

1. SD SKADAS SVERIGES EKONOMI

För en liten, öppen ekonomi är en nationalistisk ekonomisk politik skadlig. 75 procent av Sveriges handel sker med länder på EU:s inre marknad. I konkreta termer innebär det att Sverige har frihandel för 75 procent av vår handel. Trots det driver SD krav på att Sverige ska lämna EU. Nyligen kräver SD en folkomröstning om att lämna EU. Enbart en folkomröstning om EU- medlemskapet bidrar till osäkerhet om Sveriges ekonomiska framtid, något som skulle lägga en våt filt över handel, investeringar och tillväxt.

Vidare vill SD kraftigt minska arbetskraftsinvandringen. I praktiken skulle deras politik leda till att en stor del av arbetskraftsinvandringen upphörde. Alla de bostads- och infrastruktursatsningar som nu debatteras – fler bostäder över hela landet, höghastighetståg, nya Öresunds-förbindelser och mängder av regionala infrastrukturprojekt – skulle inte kunna genomföras med SD:s nationalistiska politik. Det finns inte en byggarbetsplats i Sverige i dag som inte är beroende av utländsk arbetskraft. Än mindre skulle den specialkompetens som krävs inom en rad strategiska samhällssektorer finnas tillgänglig.

SD:s ekonomiska politik går vidare ut på att söndra och härska. Deras syfte med det är gynna sig själva politiskt, inte att få igenom ekonomiska reformer som gynnar Sverige. Detta har resulterat i att alliansregeringens sänkning av den statliga skatten uteblev 2013, och i att den rödgröna regeringens budget röstades ner 2014. Oavsett åsikt om vilken ekonomisk-politisk inriktning som är bäst för Sverige, får vi aldrig långsiktighet i den ekonomiska politiken med ett nationalistparti på 20 procent. Sveriges framgångsrika ekonomiska utveckling de senaste 25 åren beror bl.a. på att vi har ha ett stabilt parlamentariskt läge. Det har inte sällan varit minoritetsregeringar, men fram till den nuvarande regeringen har det ändå handlat om stabila regeringar. SD:s uttalade strategi att sabotera alla möjligheter att skapa regeringar och budgetmajoriteter i riksdagen skadar tveklöst landet långsiktigt.

2. SD SKADAR SVERIGE SÄKERHETSPOLITISKT

Sveriges säkerhetspolitik har länge byggt på integration och samarbete med EU och Nato. Även om Sverige inte är Nato-medlem har vi länge samarbetat med organisationen för att skapa säkerhetspolitisk stabilitet i Europa. Om man istället ser till SD:s säkerhetspolitiska profil så vill de gå ur EU och de är emot allt fördjupat västsamarbete, inklusive svenskt Nato-medlemskap.

SD:s skandaler kopplade till sympatier för auktoritära regimer har därtill avlöst varandra. Bara två månader efter att SD:s representant i Försvarsberedningen, Mikael Jansson, lämnat partiet i april 2018 för det ideologiskt närstående Allians för Sverige, reste han till Moskva för att delta i ett rysslandslett samarbetsorgan för europeiska nationalistpartier. Varenda strategisk, taktisk, operativ, materielmässig och personalförsörjningsmässig försvarsfråga som diskuterats i försvarsberedningen under närmare ett och ett halvt år, följde med Jansson till Moskva.

I samma anda av stöd till auktoritära regimer reste riksdagsledamöterna Martin Kinnunen och Markus Wiechel till Syrien 2017 för att besöka den rysslandsstödda Assadregimen, David Bergquist, SD-ordförande i Nacka, hyllar Putin i sociala medier och Erik Almqvist samt bröderna Ekeroth har av ideologiska skäl flyttat till nationalisternas föregångsland, Ungern. Tidigare i år försökte vidare den SD närstående sajten Nyheter Idag, som även samarbetar med Russia Today, »bränna« en av Sveriges mest respekterade säkerhetspolitiska journalister, Patrik Oksanen, för en intervju med en rysslandskritisk ukrainsk människorättsaktivist. När det gäller skandaler med säkerhetspolitiska kopplingar minns vi vidare till exempel SD-tjänstemannen Egor Putilov och riksdagsmannen Pavel Gamov. Det tar liksom aldrig slut och då har vi inte ens kommit in på de medialt mer uppmärksammade SD-skandalerna som saknar säkerhetspolitiska kopplingar.

3. SD SKADAR JÄMSTÄLLDHETEN 

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, till gagn för både kvinnor och män. De flesta svenska män i min generation älskar det Sverige där vi kan få genuin anknytning till våra barn och där det finns möjligheter till balans mellan arbetsliv och privatliv. På en rad olika sätt vill dock SD undergräva svenska jämställdhetsreformer. När det gäller den fråga som allra mest symboliserar partiers hållning i jämställdhetspolitiken – abortfrågan – vill de sänka gränsen för fri abort från 18 till 12 månader.

4. SD SKADAR SVERIGE GENOM ATT ELDA PÅ MOTSÄTTNINGAR MELLAN SVENSKAR

SD skadar även Sverige genom att elda på motsättningar mellan svenskar. Deras ideologi går ut på att dela in människor i grupper och förse dem med kollektiva egenskaper. Även om man bortser från att detta är rasismens idémässiga fundament underblåser ett sådant synsätt konflikter mellan människor i ett land. Politiker som delar in svenska medborgare i etniska, religiösa och kulturella kollektiv utifrån hur svenska de är, exploaterar medvetet motsättningar mellan olika grupper i Sverige för politisk vinning. Vi-mot-dom-politiken ligger i deras, inte i landets, intresse.

Deras politik bygger vidare på att utse en syndabock utanför den egna gruppen (» flyktingar«, »muslimer«). Syftet är återigen för att de själva ska kunna tjäna på det politiskt. Det är inte unikt för Sverige utan en klassisk politisk taktik som vi har sett i en rad andra länder, såväl historiskt som i närtid. Det finns alltså inga ursäkter för varför vi inte gemensamt ska kunna genomskåda den.

Det krävs inga extrema historiska exempel för att konstatera att den politiska taktik som SD tillämpar skadar Sverige. Det räcker med att konstatera att alla framgångsrika samhällen i modern tid har byggt på tanken att landet är till för alla invånare. Så fort ett samhälle börjar experimentera med syndabocks-retorik och vi-mot-dom- politik går det utför. Det är att samhälleligt gift.

5. SD STÖDJER INTE SVERIGES GRUNDLAG

Slutligen är Sverigedemokraterna öppet föraktfulla mot kärnan i den svenska grundlagen – individuella fri- och rättigheter. När Sveriges nuvarande grundlag antogs 2010 röstade SD som enda parti emot den. I en motion som behandlades av riksdagen 2018 föreslår SD omfattande grundlagsförändringar. Främst är de kritiska mot de delar som handlar om olika diskrimineringsgrunder, minoriteters rättigheter och om rättigheter som följer av medborgarskapet. Deras kritik mot Sveriges grundlag gäller dock inte bara minoritets- och rättighetsfrågor. De vill till exempel även »återinföra monarkens uppgift att utse regering« och »återinföra det svenska ordensväsendet«. De vill vidare att regeringsformen »ska inledas med en berättelse om Sverige som land och svenskarna som folk«. Kollektivismen ska, enligt SD, bokstavligt talat komma före de individuella fri- och rättigheterna i Sveriges grundlag.

När SD:s gruppledare i riksdagen Mikael Karlsson storsint meddelade att SD inte har för avsikt att utöva repressalier mot medborgare som inte stödjer dem, sätter det fingret på det faktum att ett samhälle styrt av nationalister inte kommer att ta sin utgångspunkt i individuella fri-och rättigheter. SD-politiker skulle mycket väl kunna utöva repressalier mot medborgare som fortsätter att sätta sig till motvärn även efter att de har tagit över makten. Problemet är att då är det för sent.

Sverige kommer aldrig att bli framgångsrikt i framtiden med ett nationalistiskt parti på 20 procent eller mer i riksdagen. Skälet till att liberaler inte samarbetar med SD är inte för att vi är elaka mot nationalistiska politiker som vill ha politisk makt, utan för att det skulle skada Sverige allvarligt om de fick den makten. Det finns säkert fler och bättre argument för varför SD skadar Sverige, men det är allvar nu och argumenten behöver formuleras så snart, så utförligt och så tydligt som möjligt.

Per Altenberg är ledamot i barn- och ungdoms- nämnden och kommunfullmäktige i Sollentuna för Liberalerna.
@peraltenberg
per.altenberg@gmail.com