Tema

Bara män kan stoppa det sexuella våldet

Text: Robert Hannah

Killmiddag« är ett utmärkt sätt att arbeta mot sexuella trakasserier, i alla fall enligt riksdagsledamot Robert Hannah (L). Här berättar han om varför han tog initiativ att samla riksdagsmän över en bit mat.

Liberaler, män som kvinnor, har genom historien varit ledande i kampen för kvinnors rättigheter. År 1918 – efter en lång strid i riksdagen med statsminister Nils Eden och andra liberaler i spetsen – beslöt riksdagen att Sverige skulle ha lika och allmän rösträtt för både män och kvinnor.

Den första kvinnliga riksdagsledamoten blev liberalen Kerstin Hesselgren som valdes in från Göteborg. Som hennes arvtagare på Göteborgsbänken har jag ett stort ansvar att fortsätta strida för kvinnors rättigheter.

Efter Metoo-upproret kan ingen längre förneka det utbredda sexuella våldet i Sverige, som främst drabbar kvinnor och flickor, och där nästan enbart män är förövare. Metoo visade också att manliga politiker sällan är initiativtagare, eller ens deltagare, i kampen mot sexuellt våld. Tystnad är kutym.

Som vice ordförande i riksdagens nätverk mot hedersvåld är jag med och arrangerar seminarier om våld mot kvinnor, barnäktenskap och hederskultur. Även där lyser manliga politiker tyvärr med sin frånvaro.

Jag valde därför att tillsammans med jämlikhetsorganisationen »Make Equal« samla riksdagsmän till em »killmiddag« i riksdagen. Killmiddagar är ett sätt att hjälpa män bryta isoleringen och att tillsammans göra upp med kvävande manlighetsnormer.

Syftet med »killmiddagar« är inte middagar där män ska hängas ut eller skämmas i grupp. Motivet är »call to action« och kunskapsinhämtning. Tanken är att deltagarna ska reflektera, lära sig om sexuellt våld, försöka se in i de drabbades situation och se vad vi makthavare kan göra för att ta ett större ansvar.

Efter att ha medverkat i och anordnat killmiddagar på riksdagen, och så även i antal kommuner runt om i Sverige, är min uppfattning att manliga makthavare är passiva på grund av följande faktorer:

Rädsla att bli utpekad

Manliga politiker vill undvika att själva bli utpekade för saker man gjort tidigare under sina liv och är rädda för att behöva ta kollektivt ansvar för mäns våld mot kvinnor.

Identitetspolitik

Vänstern har pinkat in ett revir och satt en agenda som går ut på att endast kvinnor ska föra kampen och får tala i frågor om sexuellt våld.

Okunskap i frågan

Manliga politiker har valt att inte lära sig dessa frågor på grund av de två ovanstående punkterna. Man är helt enkelt inte särskilt insatta eller kunniga i frågan.

Liberaler ska inte gå i vänsterns identitetsfälla. Män har inte ett kollektivt ansvar för att idioter begår brott mot kvinnor och ska inte hålla käften bara för att vänstern anser att en snopp diskvalificerar en från att debattera frågan.

När kampen om kvinnlig rösträtt vanns på 1900-talet deltag manliga politiker tillsammans med kvinnor. Samma sak måste göras för att minska det sexuella våldet. Manliga politiker är förebilder och framförallt makthavare. Vi utgör 56 procent av Sveriges riksdagsledamöter och sitter på den avgörande makten att förändra.

Män i allmänhet och manliga politiker i synnerhet underskattar sin roll i jämställdhetsfrågor. Det är dags att vi killar ger oss in i matchen, för att kunna övervinna det sexuella våldet på riktigt. Börja med en killmiddag!

Robert Hannah är riksdagsledamot för Liberalerna.

@RobertHannah85

robert.hannah@riksdagen.se

Fler artiklar av Robert Hannah

Prenumerera 6 nummer per år för 200 kr