Skip to content
Ledare

Ett tätt nummer för tätare bebyggelse

Vad ska vi med städer till?  Och vilka är de liberala lösningarna på deras problem? En majoritet av världens befolkning bor i någon form av stad. Inom begreppet ryms allt från Shanghai till Middlesbrough. Mycket skiljer, men de bakomliggande krafterna är lika. Människor flyttar allt närmare varandra i jakt på såväl samhällsservice, utbildning, arbete och kärlek.

Också här hemma flyttar nya och gamla svenskar till städer i rask takt. I de största mäts inflödet under en vecka gärna i busslaster. Under det stundande valåret kommer det att talas om bostadsbrist, bostadsbubblor och segregation. Det finns det goda skäl till. I detta nummer finns därför artiklar om allt från ökat byggande till renovering av miljonprogramsområden.

Men städernas problem går också djupare än den dagspolitiska debatten. Historiska beslut skapar oförutsedda problem, och organiserade intressen trumfar allt som oftast nya bostäder och förbindelser. Dessa problem undersöks i artiklar om allt från betong i Hagalund till luftkorridorer i Luleå. Inte minst väcker gräsfälten på Heden fantasier om ett annat Göteborg.

Få saker är så viktiga för människor som våra hem och vardagliga miljöer. Därför blir också berättelser om störningar i närmiljön så skrämmande: det gäller såväl i
Stephen Kings bioaktuella berättelse om clownen Pennywise härjningar i en villaförort, till när djävulen flyttar in i Michail Bulgakovs klassiker Mästaren och Margarita.

Kanske visar det betydelsen av en bostad och en välordnad närmiljö. Sällan blir frånvaron av egenmakt så tydlig som för dem som saknar något av detta. Bortanför dagspolitiken gör vi därför även ett nedslag i Minsks stadsplanering. Här har den auktoritära och föga demokratiska regimen gått långt för att uppnå symmetri och räta linjer, men tänkt desto mindre på människan.

Sex nummer per år, vilket LD utkommer med, kanske inte låter som så mycket. Men när ett väl går i tryck så är förberedelserna för nästa redan i full gång. Du som prenumererar kan se fram emot nya spännande tankar, inte bara om Norden (ska vi leva och dö här, eller inte?), utan också om filantropi. Känner du dig kallad att inkomma med en text eller en artikelidé så är du varmt välkommen att höra av dig.

Gabriel Ehrling, chefredaktör och ansvarig utgivare

Joakim Rönnbäck, medredaktör för numret

@liberaldebatt – red@liberaldebatt.se