Skip to content
Kultur/Ledare

Välkommen till Sveriges enda liberala kultursida

När du har kommit till den här delen av tidningen tar graferna slut. Du har nått Liberal Debatts nya kultursidor, och här skriver sådant som Svenskt Näringsliv tycker är onyttigt. Vår ambition är inte heller att skriva ledartexter med lite mer pretentiös ton, lite sämre logisk stringens och bylinebilder som någon har gjort om i Photoshop så att de ser ritade ut.

Vi står upp för det onyttiga, eftersom vi anser att liberalismens grundidé bygger på just detta: Att försvara det som den borgerliga mainstreamideologin anser vara fånigt, dekadent eller fult. Vi älskar teveserier, eurotechno och öl i plastmugg.
Vi älskar analyser av Luthers toalettdokumentation och obegripliga subkulturer. Men vi har inget övers för människor som bekämpar det pluralistiska samhället i toleransens namn.

Läsaren kommer givetvis att erbjudas recensioner, krönikor och allt det andra som brukar finnas med i den tunna delen av dagstidningarna, men inga klagotexter över att folk borde vara snällare.

I en aggressiv och kraftigt överpolitiserad tidsålder, där ren estetik betraktas som elitism eller ett hot mot progressivismen, har orden i sig själva förlorat mening.
Som en sann postmodern anti-politisk politisk protest kommer vi att ägna spaltmeter åt spaningar totalt befriade från relevant politisk substans. Men givetvis på ett pretentiöst sätt, det är ändå en idétidskrift du håller i handen. Höjden av pretentioner är ändå att klaga på att andra är pretto. Eller att låtsas inte förstå metaskämt!

Vi har ingen ambition att problematisera saker. Det eviga problematiserande har blivit ett sätt för skribenter att måla över sina bristande resonemang genom klagan över att andra tycker något annat än vad de själva tror. Sådana texter är tristare att läsa än att se målarfärg torka. Vi bryr oss inte om att försöka reda ut vad den sanna liberalismen är, vi tänker manifestera den i praktiken i stället.

LD:s nya kulturredaktion

Karin Pihl, kulturredaktör

Joakim Rönnbäck

Tomas Izaias Englund

kultur@liberaldebatt.se