Skip to content
Ledare

Om djuren kunnat tala, vad hade de sagt om oss?

I skogar, sjöar, vardagsrum, ladugårdar, laboratorier och akvarier vimlar det av levande varelser som inte är människor, men som vi människor måste bestämma oss för hur vi ska betrakta och hantera. Det brukar ibland hävdas att ett samhälles moraliska kvaliteter kan mätas efter hur det behandlar dessa varelser. Det är förstås en smula klyschigt, men det ligger ändå något i det.

Vi människor kan göra som vi behagar med djur. Vi kan plåga, utrota och utnyttja dem för vår egen vinnings eller nöjes skull. Eller så kan vi låta bli. I hur hög grad vi låter bli säger nog rätt mycket om hur empatiskt och moraliskt välutvecklade vi är som varelser. Man kan rentav fråga sig hur motiverad den kategoriska åtskillnad vi gör mellan oss själva och dessa andra djur egentligen är – välbefinnande och lidande vet i vart fall ingen sådan gräns.

Djurfrågor lever, med vissa pikanta undantag, ett tämligen undanskymt liv i den dagspolitiska debatten. Men det är inte desto mindre frågor som är såväl filosofiskt intressanta som praktiskt relevanta. LD:s redaktion valde därför helt sonika att ägna detta nummer åt just djuren.

Mikael Karlsson frågar sig om det är okej att utrota vissa arter, och kommer fram till ett provisoriskt men bestämt svar. Eva Diesen argumenterar för att djurens egenskap av att vara annat och mer än saker också borde sätta avtryck i lagboken, och LD:s Karin Pihl förklarar varför hon började äta kött igen. Bland annat.

Utöver djur bjuder detta nummer, bland annat, på flera vibrerande inlägg i flyktingfrågan och en dossier om dolda makthavare, där såväl PR-marknad och marknadsteknokrater beskrivs och behandlas.

Trevlig läsning och trevlig sommar!

Emma Söderberg Majanen, biträdande redaktör
Gabriel Ehrling, redaktör och ansvarig utgivare
red@liberaldebatt.se