Skip to content
Tema

En skola som verkligen är i förfall

»Det skulle vara kul att kunna prata flytande samiska, då skulle jag kunna leka mer med andra samiska barn«, säger Loella nio år till Skol­ministeriet (SR).

År 2012 gick nio elever ut grundskolan med betyg i samiska som modersmål. Inte nio tusen eller nio hundra utan nio.

Samiska är ett av fem lagstadgade minoritetsspråk som det allmänna enligt språklagen har ett särskilt ansvar för att skydda och främja. Alla samer har dessutom rätt till att få lära sig, utveckla och använda sitt språk.

Det går inte att säga exakt hur många samer som bor i Sverige eftersom det är förbjudet att registrera folk efter etnisk tillhörighet. Enligt beräkningar baserade på en undersökning från 1970-talet finns det mellan 3 000 och 6 000 samiska barn i Sverige.

I början av 1900-talet startades de första så kallade »nomadskolorna« som skulle se till att även samiska barn fick gå i skolan. De hade lägre krav på eleverna än vanliga skolor och målet var att civilisera samerna, göra dem mer svenska. I dag har sameskolan samma kursplan som den vanliga grundskolan, med tillägget att barnen ska lära sig den samiska kulturen och det samiska språket. Den borde alltså vara ett naturligt alternativ för samiska föräldrar som vill att deras barn ska vara redo för livet i både det svenska och det samiska samhället.

Förra året gick totalt 195 elever mellan förskoleklass och årskurs
6 i sameskola. Det motsvarar alltså i runda tal någonstans mellan tre och sju procent av de samiska barnen i Sverige. Förbluffande låga siffror kan tyckas, tills man börjar gräva i hur sameskolan fungerar.

Vid Skolinspektionens senaste granskning av sameskolan kom det fram att den har svårt att hitta behöriga lärare och att undervisning till viss del sköts på distans med lärare som sitter i Norge.

Skolan har också svårt att hitta bra läromedel vilket gör att elever i högre årskurser får använda skolböcker för lågstadieelever (!). Många elever uppger i granskningen att de inte vet vad som krävs av dem för att uppnå målen i skolan, något som inte är så konstigt med tanke på att lärarna säger att inte heller de vet det.

I denna situation kan man tänka sig att föräldrar blir oroliga och vill komma i kontakt med Sameskolstyrelsen för att påtala bristerna. Det är dock lättare sagt än gjort eftersom myndigheten under lång tid saknat en fungerande hemsida.

Är det här att skydda och främja det samiska språket och kulturen? Att ge alla samer möjlighet att få lära sig, utveckla och använda sitt språk? Att sameskolan i dag på pappret har samma kursplan som den vanliga grundskolan och att lagen ger dem rätt till sitt språk är fint. Men så länge skolan inte har förutsättningarna för att fullgöra uppdraget kvittar det vad det står på pappret.

Det är dags att den svenska staten tar sitt ansvar. Alla barn har rätt att gå i en bra skola och alla barn har rätt att kunna prata med sina kompisar. Även Loella.

Matilda Molander är ledamot av Liberal Debatts redaktion.
@matildamolander
matilda.molander@liberaldebatt.se