Skip to content
Ledare

I kapitalets tjänst?

»Buy land – they’re not making it anymore.«

Mark Twains bevingade ord fångar problematiken och spänningen även i våra dagar. Möjligheten att själv äga och förfoga mark är central i en liberala strävan efter indivi­duell frihet och autonomi. Men i Sverige kommer äganderätten över mark med många förbehåll.

I kommunerna – ute i demokratins kapillärsystem – rasar striden om markanvändningen. Allt oftare finner sig enskilda markägare stående ensamma mot kommun och näringsliv som i armkrok vill sätta likamedtecken mellan kommersiella och allmänna intressen. I andra kommuner struntar man i lagstadgade skyldigheter till dialog och demokratisk förankring. Och samtidigt som staten trappat upp infrastruktursatsningarna, så vill man också ha större rätt till de privata vinster som uppstår till följd.

I detta nummer av LD beskriver Viktoria Hybbinette hur kommuner sviker sina invånare och springer det lokala näringslivets ärenden. Tomas Izaias Englund tar oss med på en resa i Ådalen och lär oss ett och annat om skogsbruk. Inge-Bert Täljedal slår ett slag för det offentliga rummets betydelse och Expressens biträdande politiske redaktör Patrik Kronqvist förklarar varför högerpolitiker borde älska cykeln.

Som vanligt bjuder LD också på en hel del annat. Redaktionens Karin Pihl gör premiär med en ny filosofispalt, Clara Sandelind diskuterar nationalism och patriotism. Och så ger sig Andreas Ericson, vd för nu insomnade magasinet Neo, ut på jakt efter journalistikens framtid.

Gabriel Ehrling, redaktör
gabriel.ehrling@liberaldebatt.se

@gabrielehrling