Skip to content
Debatt

Släpp korset, skrota flaggan

Att hylla en avskyvärd korstågshistoria kan väl aldrig vara liberalt? Saga Bowallius menar att det är hög tid att Sverige gör sig av med en symbol för onödig nationalism.

Sedan år 2000 Är Svenska kyrkan och staten separerade. Att detta­ ­­gjordes berodde på att alla Sveriges medborgare inte vill tillhöra kyrkan. Det berodde på att alla landets invånare inte var, och inte är, kristna, och att staten därför – av religionsfrihetsskäl – inte ska ha något att göra med kyrkan.

Den svenska flaggan är en blå ruta med några gula streck på, men den symboliserar betydligt mer än så. Den sägs komma från den uppen­barelse kungen fick under ett korståg till Finland. Då korset är kristendomens främsta symbol, är det problematiskt att en korsflagga är den främsta symbolen för Sverige. Av precis samma skäl som Sverige inte ska ha en statsreligion bör heller inte alla svenskar representeras av ett ­kristet kors. Detta bör betraktas som en del av religionsfriheten.

Mot en reformering av flaggan går det att argumentera att flaggan är en historisk artefakt och att detta är anledning nog till att den bör bevaras. Frågan en då bör ställa sig är: Bör flaggan representera det Sverige en gång har varit, eller det Sverige är i dag? Bör flaggan representera den tid då Sverige förde korståg i religionens namn, och den tid då vi hade enväldiga kungar? Eller bör den representera 2000-talets svenskar som är öppna och toleranta och varma anhängare av religionsfrihet, med den största likheten att vi alla råkar bo just i Sverige?

Till skillnad från vad arga flashbackare kan tro ska den nya flaggan såklart varken ha en halvmåne eller en socialistsymbol på sig. Tvärtom så är ju själva poängen med ett byte att den nya flaggan ska vara ideologiskt och religiöst neutral. En förebild i skapandet av den nya fanan kan till exempel vara Kanada, som år 1965 bytte till en rent territoriell symbol: lönn­lövet. I stället för en flagga som säger »svenskar är kristna« skulle då Sveriges främsta varumärke säga att »vi som bor här är svenskar«.

Andra ifrågasätter den svenska flaggans koppling till kristendomen. Sverige är i dag ett av de 29 länder vars flagga har ett kors. I ­samtliga av dessa länder är kristendom den största religionen. Även andra flaggor med kors finns. Några exempel är regionsflaggor, som Englands och Skånes. Även här är kristendomen den dominerande religionen. Svenska kyrkans flagga bär självklart också ett kors. Att mena att Sveriges flagga av en slump pryds av det kristna korset är därför, minst sagt, att ge sig ut på djupt vatten.

Ytterligare några hävdar att korset inte uppfattas som kristet. Men när Röda korset ska sätta in humanitär hjälp i krigsdrabbade områden händer det ofta att de får problem på grund av sin symbol, eftersom den förknippas med den kristna religionen. Röda korset skriver på sin hemsida att detta har »minskat den skydds­effekt de ger åt krigsdrabbade och hjälparbetare som verkar under väpnade konflikter«. Detta är ­förödande och har tvingat Röda korset att ta fram en ny symbol – den röda kristallen – som förhoppningsvis ska ge bättre skydd. Att hävda att korset inte ses som kristet ur ett internationellt perspektiv vore därför också helt felaktigt. Symbolen har bevisligen till och med hindrat människor från att ge och få humanitär hjälp.

Hur man än resonerar kring kulturarv och traditioner bör frågan alltid koka ner till liberalismens principer. I ett liberalt land måste rätten att inte behöva symboliseras av en kristen flagga väga tyngre än rätten att tvinga alla landets ­medborgare att göra det.

Jag förstår att flaggans utformning är en känslig fråga. Men det är precis av denna anledning det är viktigt att agera. Att hylla en avskyvärd ­korstågshistoria kan nämligen aldrig vara ­liberalt, och att byta ut flaggan är därför ett test på huruvida Sverige är redo att göra sig av med onödig nationalism eller inte.

Jag är en Sverigevän, så länge jag själv får ­definiera begreppet. Jag är inte en Sverigevän som lägger värde i svensk kultur oavsett vad den innebär och symboliserar. Nej, jag är en Sverigevän i den meningen att jag tycker att svenska medborgare bör få sina grundlags­stadgade rättigheter fullt tillgodosedda.

Finns det i praktiken viktigare frågor i den svenska politiska debatten? Ja. Men flaggan är minst sagt problematisk och bör därför bytas ut.

Saga Bowallius är ordförande för LUF ­Täby-Danderyd och studerar statsvetenskap vid Stockholms universitet.
sagabowallius@hotmail.com
Twitter: @sagabowallius