Skip to content
Krönika

Här får du livstid

Ungdomsförbundarens valrörelse är i efterhand ett töcken av gymnasiedebatter och bokbord. Men striden om Fagerstas förstagångsväljare en torsdagsförmiddag i ett dimmigt Bergslagen stannar kvar. Socialdemokraterna drog applåder i ett ståtligt Folkets hus. Det har socialdemokrater gjort i Västmanlands bruksorter sedan den allmänna rösträtten infördes. Nyare var att Sverigedemokraterna åt en stor bit medhåll. Den Sverigeunika vänstermajoriteten lyfte däremot inte applåderna för Ung vänsters röda ilska över landsbygdssnittet. Det var inte klasskampen som fått föräldrar och äldre syskon att i val efter val rösta V. Det var Stig.

Stig Henrikssons väg till ställningen som starke man för ett vänsterpartistiskt skyltfönster är redan en kommunalpolitisk legend. Sjukgymnasten från Yrttivaara engagerade sig i ett borttynande VPK Fagersta år 1980. Arton år senare blev samme Henriksson kommunalråd i samarbete med de borgerliga. 2002 kom den egna majoriteten och Fagerstas ställning som utmanare av S-hegemoni från vänster. Styret har varit pragmatiskt. För pragmatiskt för vissa partikamrater när skatten sänkts och budgetar sanerats. LOV har införts, för att sedan avskaffas, i vad som enligt tidningen Dagens samhälle är Sveriges minst privatiserade kommun. Fagersta har alltså stuckit ut med mer än den under V-styret framtagna kommunsloganen »Här får du livstid«. Den starke mannen har bland annat spårat den lite udda politiken till den gamla gillesocialismen – där alla som vill vara med och bygga ett starkt samhälle ska vara välkomna. I ett sådant samhälle kan kyrkan gott få driva en friskola.

Men regerande kostar på och inte ens ett mycket populärt kommunalråd kan väntas vinna en femte gång. Gymnasiedebatten i Fagersta stack ut då partiet längst till vänster inte var en projektionsyta för den som längtade bort från det rådande. I samtalen efteråt framstod Vänsterpartiet bara som ett parti bland andra. Snart leds orten i ett dimmigt Bergslagen återigen av en socialdemokrat. Politiken tappar ett intressant exempel på att maktskiften kan ske även där väljarkåren alltid vilat i samma politiska block. Nya tillkommer, men i Fagersta får man nu bara livstid.

Joakim Rönnbäck är ledamot av Liberal Debatts redaktionsråd.
joakim.ronnback@liberaldebatt.se
Twitter: @joakimronnback