Skip to content
Kommentar

ˮBara en bred liberalism som kan hantera den städuppgiftenˮ

Liberal Debatts nummer om den nya vänstern tror jag bara är början på en viktig granskning av ett av samtidens enligt min mening mest oroande fenomen.

Stephen Hicks bok »Postmodernimens förklaring« (Timbro) ger en bra infallsvinkel på det fenomen det egentligen handlar om. Läs den! Och se till att följ upp dess idépolitiska/filosofiska spår med att på allvar föra in analys av och kritik av postmodernismen i svensk samhällsdebatt.

Se där en tung uppgift!

Postmodernismen är den akademiska radikalvänsterns kunskapsteoretiska strategi för att i teori och praktik bemöta krisen som socialismens misslyckande gav upphov till. Detta är den liberala utmaningen i en tid då de socialistiska katastroferna håller på att glömmas bort.

Jag vill i det sammanhanget gärna peka på vikten av att noga granska hur miljödebatten i hög grad svalt marxistiska tankar. Jag är skeptisk till den så kallade »gröna« liberalism som Mattias Goldmann, vd för Fores, pläderar för i samma nummer. För mig finns det bara en liberalism.

Att även de som ser sig som liberaler kan vandra helt vilse  visar Lucas Hermans med skrämmande tydlighet under rubriken »Kvoteringsmotståndet är en kniv i ryggen«. Men ironiskt nog passade det väl in i ett nummer där Håkan Boströms artikel om hur Liberal Debatt blev socialistiskt var ett av de tyngsta bidragen. Det gäller att inte glömma bort lärdomen från den vandringen ut i irrelevans. Per Svenssons Därför hatar alla liberaler… är ett viktigt bidrag till upprätthållandet av den liberala huvudlinje som präglar temanumret.

Karin Pihls sammanfattning tycker jag är klockren: »Som vanligt kommer det att bli liberaler som måste åtgärda skadorna efter vänstersvallet. Det är lika bra att dra på sig gummistövlarna redan nu.«

Det är bara en bred liberalism som kan hantera den städuppgiften. Den ger inte utrymme för sekterism eller snedsteg. En av de kanske mest intressanta frågorna på sikt är hur den marknadsekonomiska socialdemokratin ska hantera sina postmodernistiska nyvänsterutmanare.

Här finns all anledning för dagens LD-liberaler att inte vara idépolitiska blockpolitiker. Det kommer att krävas en bred liberal samling med gummistövlarna på för att hantera utmaningarna.

Partipolitiken de närmaste åren kommer att bjuda på mycket som tål diskuteras, men min slutsats efter denna utmärkta start i temat om Den nya vänstern är att det kanske viktigaste är att städa upp kring den postmodernistiska vänster som nu på så många olika sätt tagit sig fram till viktiga positioner inte minst i media.

Upp till kamp!

Janerik Larsson är journalist, författare och senior rådgivare hos Stiftelsen Fritt Näringsliv.
Janerik.Larsson@frittnaringsliv.se
Twitter: @janeriklarsson