Skip to content
Kommentar

”Det är bara ett skämt!”

I det senaste numret av Liberal Debatt diskuteras liberal feminism ur flera perspektiv. Ett saknas dock. Humorn och skämtet som verktyg, eller för den delen motstånd i strävan mot ett mer jämställt samhälle. Efter åtta år och hela min ungdomstid i humorbranschen har jag ofta reflekterat över humorns roll i den politiska debatten och dess påverkan på jämställdhetsdebatten i synnerhet.

Det är vanligt att feminister kritiserar humorbranschen. Ett vanligt och korrekt svar från komiker är då att peka på alla de tusentals komiker som snarare använder humorn som redskap för att, steg för steg, långsamt trycka patriarkatet tillbaka. Men det finns också ett annat vanligt svar. Att humorn är den sista plats där man verkligen får säga vad man vill och att man inte ska ta allt på så stort allvar: ”Det är trots allt bara ett skämt!”. Detta är enligt mig en orimlig slutsats.

Humorn har i alla tider varit vårt bästa sätt att göra motstånd mot auktoriteter och humorns resultat, skrattet, är fullkomligt ovärderligt i en värld som för så många upplevs som skit. Humor är alldeles för viktigt för att inte tas på allvar och borde snarare vara den arena där man först och störst tar ansvar för sina bidrag till samhällsdebatten. En komiker kan välja att befästa eller utmana rådande maktförhållanden, men en komiker kan aldrig ställa sig vid sidan och hänvisa till att det bara är skämt.

Det här får inte tolkas som att alla vi som stundtals vrider oss av skratt till skämt som knappast kan sägas bidra till ett jämställt samhälle behöver känna skuld. Ansvaret ligger nämligen inte på den som skrattar. Att skratta är en känsloreaktion, en resa bort från verkligheten som inte alltid är rationell eller sympatisk. Att skämta är däremot något helt annat, det är att ta ställning. Komiker kan inte bortse från samhällets maktförhållanden. Man behöver, precis som alla andra, välja hur man vill förhålla sig till dessa. Om några av mina komikervänner nu tycker att jag överanalyserar humorns betydelse, vill jag be er att ta det lite lugnt. Det är bara en artikel!

Hannes Hervieu är förbundsordförande för Centerstudenter och har gått Sveriges enda ”elitutbildning” för stå upp–komiker.

hannes.hervieu@centerpartiet.se