Skip to content

Frihetlig folkvilja?

En del liberaler hävdar att om en majoritet av ­befolkningen på ett område vill så ska den få bryta sig ur den befintliga statsbildningen och grunda en egen självstyr­ande stat. Härstammar denna idé från samma ursprung som Sverigdemokraternas princip om alla folks rätt till ­självstyre?

 

Ska människor få bryta sig loss ur stater för att bilda egna? Det är en rimlig fråga att diskutera inom liberalismen. Samtidigt har vi ett nationalistiskt parti i Riksdagen som lägger en stor vikt vid nationellt självstyre.

I Liberala ungdomsförbundets handlingsprogram står att läsa att om staten inte respekterar demokratiska värden så har majoriteten i en region rätt att bryta sig loss. Förutsatt att det demokratiska statsskicket bevaras ska även regioner i demokratiska stater få förklara självständighet om det blir utfallet i en folkomröstning. Det kan givetvis finnas olika anledningar till att en region vill deklarera självständighet. Statens legitimitet kan ha brustit, kanske har man inte upprätthållit mänskliga rättigheter. I själva verket handlar det hela om folkviljan.

Hur ser Sverigedemokraterna på frågan? Att partiet är för självständighet är en no-brainer, men kan det vara så att man delar samma uppfattning som liberaler?

I sitt principprogram slår Sverigedemokraterna fast att »varje folk har rätt till självständighet«. Det hela utvecklas på partiets hemsida där man menar att de med »obestridlig historisk rätt till sitt territorium« har rätt till självständighet. Frågan om självständighet görs till en historisk och kulturell fråga. Det är inget nytt. Många självständighetsrörelser genom historien har legitimerat sin sak på liknande sätt. Däremot är det tydligt varför Sverigedemokraterna intar en sådan ställning. Som ett nationalistiskt parti är givetvis nationalstaten central för Sverigedemokraterna – därmed också varje nations rätt till självständighet. Då spelar folkviljan ingen roll. Tillhör man en viss nation har man per automatik rätt till självständighet, oavsett om det råder någon vilja eller ej. Någon delad uppfattning mellan liberaler och sverigedemokrater råder det alltså inte i denna fråga.

 

Bawar Ismail är liberal skribent med inriktning på internationella relationer