Skip to content

Hycklande liberaler

Mär liberala kvinnor, Centerkvinnorna och Kristdemokratiska kvinnoförbundet skrev att man ska driva Sveriges sexköpslag över landets gränser, försvann mitt hopp om att det skulle finnas någon legitim liberalism kvar hos de så kallade liberala i dagens Sverige, skriver filosofistudenten Sam Kuritzén.

John Locke, en av liberalismens grundare, skriver i Two Treatises of Government (1689) »…every Man has a Property in his own Person. This nobody has any right to but himself.«. Denna grundpelare hos den klassiska liberalismen tycks Folkpartiet liberalernas kvinnoförbund, Liberala kvinnor, helt ha bortsett från.

Det är inget nytt att politiska ideologier utvecklas med tiden och att de kan kombineras med andra politiska idéer. Men när en ideologi går så långt från sin grundtes – som Liberala kvinnor tydligt har gjort – tappar plötsligt ideologin sin mening. Liberala kvinnor vill strypa kvinnors frihet ännu mer genom att begränsa en kvinnas frihet att välja om hon vill sälja sexuella tjänster eller inte. Vad är liberalism om den inte fokuserar på den enskilda individens frihet? Det blir som om man hade pekat på en hund och sagt att det var en katt. Man vet helt enkelt inte vad man står för om man kallar sig för liberal och propagerar för en starkare moraliserande lagstiftning. Är det inte just det som är poängen med liberalismen, att man ska få tycka, tänka och göra vad man vill så länge ens handlingar inte begränsar någon annans rätt till samma grad av frihet?

Är paternalism verkligen svaret på de samhällsproblem vi har i dag? När någon påstår sig ha en absolut teori om vad som är rätt och fel för den enskilda individen – gällande moral och etik – och sedan stiftar lagar efter ens idéer, kan jag inte mer än att koppla det till ren totalitarism. Man vill få folket att tycka och tänka likadant, för att det skulle vara det bästa för samhället att utrota »dåligt« tyckande och tänkande. Detta leder endast till en stagnation av samhället, som man bevittnade under Sovjetunionen, istället för en utveckling. Staten ska inte reglera samhällsutvecklingen, det är upp till samhället självt att göra.

Gällande prostitution och att man stiftar denna typ av lagar kan det inte vara något annat än det ovanstående man är ute efter. Det går absolut inte, om man vill hålla sig inom lagens ramverk, att köpa sexuella tjänster och det blir omöjligt för de som vill sälja sexuella tjänster att inte komma i kontakt med kriminella människor och svarta pengar. Svensk lag försöker alltså säga åt oss medborgare hur vi ska tycka, tänka och agera för att inte följa »fel« moralprinciper gällande våra egna kroppar.

Att sex kan vara ren underhållning, precis som att få massage eller att gå på teater, är i dag omöjligt i Sverige på grund av den lagstiftning som försöker lära oss hur man ska leva detta liv. Hur en människa kan se sig själv berättigad till att säga åt en medmänniska hur den ska bete sig, inte bara ge råd, utan sätta bakom galler om den inte håller med, är för mig oförståeligt när det gäller frågor rörande den enskilda individens frihet som inte berövar någon annan individs lika frihet. Vad får den personen att se sig själv rättfärdigad att styra över andra människors individuella friheter?

Moralen ska vara helt fri, så länge den inte förhindrar någon annans frihet, den ska inte kontrolleras av auktoriterer som säger hur vi ska tycka och tänka. Det är genom tolerans av olika idéer som ett samhälle utvecklas, inte genom att man förbjuder dem.

Sam Kuritzén studerar teoretisk filosofi vid Lunds universitet.