Skip to content

Domen som skakade vetenskapssamhället

Den sjätte april 2009 drabbades den italienska staden L’Aquila av ett jordskalv som skördade 309 människoliv. En katastrof som hade kunnat und­vikas, anser åtminstone den italienska domstol som tidigare i år dömde sex vetenskapsmän och en tjänsteman till sex års fängelse för vållande till annans död.

Regionen där L’Aquila ligger är en av Italiens mest jordbävningsdrabbade. Månader innan det stora jordskalvet drabbade staden märktes en ökning av »minijordskalv« i L’Aquila. Detta ledde till att en riskkommission, bestående av flera av Italiens mest framstående geofysiker, fick uppgiften att bedöma risken att L’Aquila skulle drabbas av ett större jordskalv.

Riskkommissionen ansåg att det var mycket osannolikt att ett större jord­skalv skulle drabba L’Aquila, även om risken inte helt kunde uteslutas. Och det var denna bedömning som gjorde att sex vetenskapsmän och en tjänsteman dömdes till sex års fängelse för vållande till annans död. De dömdes inte till för fängelse för att ha misslyckats med att förutsäga jordbävningen, utan för att ha försäkrat invånarna om att ingen katastrof var i sikte.

Den italienska domen har skakat hela vetenskapssamhället, och det med rätta. Och det är inte bara vetenskapssamhället som bör oroa sig, utan även samhället i stort. Domen riskerar att leda till att vetenskapsmän drar sig för att bistå samhället med sin expertis. För vem vet vad det kan få för konsekvenser för enskilda vetenskapsmän ifall vetenskapliga rön visar sig felaktiga, eller ifall de har gjort bristfälliga bedömningar?

Allt större risker kan komma att förknippas med att delta i statliga expertkommissioner, vilket vore en fatal utgång. Grundbulten för ett modernt kunskapssamhälle är ett nära samarbete med akademin.

Vetenskapens ställning i samhället har kommit att hotas i och med domen. Förhoppningsvis kommer domen inte lyckas med att slå en kil mellan vetenskapssamhället och allmänheten. Men det är omöjligt att förutse vad konsekvenserna för framtiden kommer att bli.

 

Naomi Abramowicz är medlem av Liberal Debatts redaktionsråd och bloggar på www.naomiabramowicz.blogspot.se