Skip to content

Vem värnar Israel mest?

Ända sedan den israeliska staten bildades har det funnits ett orubbligt vänskapsband mellan Israel och USA. Israel har varit USA:s främsta allierade i Mellanöstern, och USA har varit Israels mäktigaste bundsförvant. Detta band till Israel, som vissa presidenter anser vara en börda och andra en välsignelse, är kännbart till och med i det amerikanska presidentvalet.

Det var ingen tillfällighet att Israel var ett av endast tre länder som presidentkandidaten Mitt Romney besökte på sin utlandsturné i slutet av juli i år. Eller att nuvarande presidenten Barack Obama besökte Israel vid exakt samma tidpunkt för fyra år sen när han kandiderade till president.

Vad är det som gör att Israel är en faktor att räkna med i amerikanska presidentval? Vad är det som gör att Obama och Romney tävlar om vem som kan framstå som mest pro-israelisk i ett val som framförallt kretsar kring inrikespolitik?

För vissa väljargrupper har Israelpolitiken ett starkt symboliskt värde, framförallt för USA:s judiska befolkning. Judar är, till skillnad från många andra amerikanska minoriteter, politiskt aktiva i stor utsträckning – vilket gör dem till en intressant väljargrupp. Men judar utgör en försumbar andel av USA:s befolkning. Det är högst osannolikt att Israel är på dagordningen enbart för deras skull.

Det finns även två andra grupper som utmärker sig när det gäller sitt engagemang för Israel; vita evangeliska kristna och konservativa republikaner. Enligt en undersökning från 2011, utförd av amerikanska Pew Research Center, anser 64 procent av vita evangeliska kristna och 62 procent av konservativa republikaner att det är ett mycket viktigt utrikespolitiskt mål att skydda Israel.

Just dessa två gruppers gunst försöker Mitt Romney vinna. De evangeliska kristna utgör en betydande väljarbas inom det republikanska partiet. Under Romneys kampanj har stora ansträngningar gjorts för att hålla sig väl med denna grupp. De konservativa republikanerna har knappast varit Romneys främsta allierade under hans presidentkampanj. Därför har det varit nödvändigt att visa han är en pålitlig konservativ kraft att räkna med.

Men var det enkom för dessa gruppers skull som Romney valde att åka till Israel mitt i en hetsig presidentvalskampanj? Knappast.

Romneys besök till Israel handlade om betydligt mer än så. Det var chansen för Romney att profilera sig utrikespolitiskt gentemot Obama. Romney blev en gång tillfrågad vid ett valmöte hur han skulle utforma sin Israelpolitik. Hans svar var: »Föreställ er motsatsen till det som president Obama gjort!«

Romneys Israelresa var det perfekta till­fället för Romney att visa, ringa utrikespolitisk erfarenhet till trots, att han kommer att bli en ansvarsfull president och stå en av USA:s främsta allierade bi. Han fick chansen att visa att han tänker ta det iranska kärnvapenhotet på allvar, att han kommer göra det som krävs för att agera kraftfullt mot en nation som utmärkt sig som en av USA:s, och Israels, värsta fiender.

Dock skulle få sanna Israelvänner tacka Romney för att han planerar att göra motsatsen till det som Obama gjort när det gäller Israel. Precis samtidigt som Romney begav sig till Israel passade Obama på att lansera ett om­fattande militärtekniskt samarbete med Israel. Samarbetet innebär en enorm satsning på Israels försvar; tre miljarder dollar. Dessutom ytterligare 70 miljoner dollar för att finansiera utvecklingen av ett försvar mot raketattacker i Israel.

Tillfället var perfekt valt. Medan presidentkandidaten Romney strödde Israelvänliga formuleringar omkring sig fick Obama chansen att visa att han är en politiker som kan backa upp sina ord med handlingar.

Obama har emellertid beskyllts för att inte vara tillräckligt lojal mot Israel. Det är ingen hemlighet att hans administration haft svårigheter att komma överens med Netanyahus rege­ring. Flera analytiker menar att ett av Obamas problem är att han inte har en tillräckligt stark emotionell koppling till Israel. Detta gör att han, i jämförelse med tidigare amerikanska presidenter, uppfattats som okänslig inför den israeliska statens vedermödor.

Varken Obamas eller Romneys hållning gentemot Israel kommer att avgöra presidentvalet. Däremot är Israel ett utmärkt slagträ i debatten. USA:s förhållande till Israel handlar om vilka värderingar USA ska stå upp för. Det handlar om att visa vilka USA:s främsta allierade är. Det handlar om vilken roll som världens mäktigaste demokrati ska spela på världsscenen.

Genom att framställa sig som Israelvänliga får båda kandidaterna en möjlighet att profilera sig som kraftfulla och ansvarsfulla ledare som stödjer USA:s allierade i ur och skur. Att stå vid Israels sida i en tid av hot mot statens existens ger USA:s presumtiva president chansen att visa politiskt mod i ett avgörande historiskt ögonblick.

 

Naomi Abramowicz är medlem av Liberal Debatts redaktionsråd och bloggar på www.naomiabramowicz.blogspot.se