I valbåset är vi alla lika, nästan

Valbar läsning, hälsar Liberal Debatts chefredaktör Matilda Molander.