Vår politiska tid präglas av brist på giganter

Aldrig har debatten varit lika fantasilös, de politiska förslagen lika tråkiga, skriver LD:s Thea Andersson. Våra politiker finlirar i marginaler men förändrar ingenting.