Ett kapitalstarkt arbetareparti

Liberala valarbetare i Sverige arbetade länge inom ramarna för en särpräglad dramaturgi. Motparten, Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, uppfattades mot bakgrund av ett av […]