Segregerade skolor?

Martin Liby Alonso går bakom skandalrubrikerna och försöker reda ut begreppen bakom påståendet att friskolorna bidrar till segregationen. Som alltid är sanningen […]