Är vi mer än en rad i ett dataset – och spelar det någon roll?

Kanske är just detta att vara människa att befinna sig i gränslandet mellan individ och kollektiv, skriver Eva Forslund.