Nazi-talet

Liberal Debatts Naod Habtemichael intervjuar Segerstedtinstitutets föreståndare Christer Mattsson om ett decennium då skinnskallar satte skräck i Sverige.