Låt båda bära barn

Det har gått sex år sedan kvinnor i samkönade relationer gavs tillgång till assisterad befruktning inom den svenska sjukvården. Det handlar om […]