Kommunsverige sitter i skiten. Vad kan vi göra?

Antingen måste det kommunala självstyret inskränkas, eller så får man acceptera att olika kommuner kommer att behöva erbjuda olika nivå av service, skriver Eric Luth.