Frihetlig folkvilja?

En del liberaler hävdar att om en majoritet av ­befolkningen på ett område vill så ska den få bryta sig ur den […]