Internationella studenter – en pusselbit för att lösa företagens kompetensbrist

De höga trösklarna för internationella studenter att stanna kvar i Sverige bidrar till en omfattande kompetensflykt, skriver IKEM:s Caspian Rehbinder.