Individualismen – vårt skydd mot auktoritet

Liberal Debatts Jesper Ahlin Marceta skriver om den svenska individualismen och vilken betydelse den har som skydd från andra former av auktoritet än den politiska.