Folkets kyrka i förändring

Vad ska kyrkan vara? Och för vem? I dagarna är det 20 år sedan stat och kyrka skildes åt, och trots separationen […]