Liberaler bryr sig för mycket om staten

Liberaler behöver återuppliva motståndet mot civil auktoritet. Liberalismen handlar om människans frigörelse i alla maktrelationer, inte bara den mellan stat och individ.