När marknadsförfattarna lade grunden till det moderna Sverige

Med den fria pressen och romanen som verktyg, kom en ny typ av intellektuella att forma de idéer som ligger till grund för det moderna Sverige. Henrik Dalgard om Fredrika Bremer.