Den kinesiska staten bestämmer vad du ser på bio

Den kinesiska censurmaskinen lyckas förebygga kritiska kulturella skildringar, skriver Emanuel Örtengren.