Vad har liberaler att lära av döda diktaturkramare?

Författaren och filosofen Simone de Beauvoir stöttade diktaturer och är främst känd för sin påverkan på 1900-talets feministiska rörelser. Men hennes teorier är viktiga än i dag för att möta dagens utmaningar.