Från ägodel till individ

När den italienska politikern Giovanne Colasante under ett besök i Stockholm slog sin son på öppen gata sprang flera personer fram och […]